قصه هایم برای تو...

حاضرِغایب

/ بازدید : ۷۶

یه وقتایی ماخودمون یه جاییم، ولی دلمون هزارجا

درراستای همین موضوع شاعرمی فرماید:

هرگزحدیثِ حاضرِغایب شنیده ای

من درمیان جمع ودلم جای دیگراست

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان