آهسته و پیوسته

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

/ بازدید : ۶۴

بازیچه ی ایام دل آدمیان است...

۲ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان