آهسته و پیوسته

هر روز، هر سال، همیشه

/ بازدید : ۹۵

گر نکنی بر دل من رحمتی

وای دلم، وای دلم، وا دلم

۰ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان