آهسته و پیوسته

هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه؟

/ بازدید : ۱۱۶

بیا فرار کنیم، با اسب ها، شعر و این چیز گرم تو سینه مان.

 

ازاین جا

با دخل و تصرف

۲ ۴

تو در سرم چه آواز هایی داری

/ بازدید : ۹۰

زمستان بود و به یاد تو خواب بهار را دیدم.

۰ ۱۱

هیچ وقت عزیز جان، هیچ وقت.*

/ بازدید : ۱۶۵

می خواهم بدانم کِی، چه طور همه چیز عادی می شود؟*

 

* از وبلاگ چند وقت یک بار

۹ ۹

به همین شکل و صورت

/ بازدید : ۳۸

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد 

من رو ببره از اینجا و اون ور ابرا بذاره...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان