آهسته و پیوسته

ستاره های شب

/ بازدید : ۳۵

بیا و اشکی که از شوق و شادی در چشمم می درخشد باش.

۰ ۸

همان گونه که وزنِ زندگی است

/ بازدید : ۱۳۴
محبوبم
مرا کم امّا همیشه دوست بدار.
+کریستوفر مارلو
۱۴

توکه خود سراسر...

/ بازدید : ۹۴
بهم بگه که: تو نوری...
۰ ۹

این بود زندگی

/ بازدید : ۱۲۱

زندگی کامل نیست، ولی همیشه مرتبه...

۶ ۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان