آهسته و پیوسته

بُکُش چنان که تودانی...

/ بازدید : ۶۳
برآتش تو نشستیم و دودِ شوق برآمد
توساعتی ننشستی که آتشی بنشانی
+سعدیِ عزیز
۲ ۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان