آهسته و پیوسته

مُشتاقی ومهجوری دورازتو چنانم کرد

/ بازدید : ۱۲۵
بهارداره تموم میشه
نبینمت؟
۸ ۸

به حضورمثبت اندوه صدای نی انبان

/ بازدید : ۱۵۷

محبوبم 

درحالی که درآن طرف جهان جام جهانی فوتبال آغازشده و همه از آن حرف می زنند و به فوتبال فکرمی کنند؛ من دراین طرف جهان پشت میزتحریرم نشسته ام، به صدای نی انبان گوش می کنم، درباره ی خشونت خانگی علیه زنان می نویسم و به شما فکرمی کنم؛ درحالی که شما احتمالاً در دورترین نقطه از من دارید به چیزی جز من فکرمی‌کنید واصلاً لعنت به این جبرجغرافیایی که مارا از هم، از فوتبال، از نی انبان دور می کند.

راستی هیچ وقت نگفته بودید طرفدار کدام تیم هستید؟ من هم همان!

۹

ای به دِل آرایی به عالم فِسانه

/ بازدید : ۱۳۴
خوش نباشد ز معشوقه آزار...
۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان