آهسته و پیوسته

ای با من وپنهان چودِل...

/ بازدید : ۱۶۳

دوست داشتنت درخت توت

ومن همان دختری که رنگ دستانش همیشه رازش را برملاکرده است.

۴ ۶

قسم به قلم

/ بازدید : ۱۳۶
و نوشتن شفای اندوه آدمی بود.
۴ ۴

آن چه که نهان است

/ بازدید : ۱۲۱
من آدم به وجدآمدن ازمحبت پس کلمه ها و جمله ی های ساده ام.
۰ ۳

دلم گرمه

/ بازدید : ۱۴۱

 امروز دیر به کلاس رسیدم. وقتی در زدم و واردشدم معلم دوست داشتنی م سلام کرد و با لبخند رو به همکلاسی تازه مان گفت: "is our Arefe"و من باهمین یک جمله دلم گرم شد، با همین our Arefe، حس تعلق داشتن به جایی جز خانه، به جایی مثل کلاسی که دوستش دارم، حس عارفه بودن برای آدم هایی که باهمه تفاوتشان کنارشان شادم، آنقدرحس قشنگی بودکه نتوانستم ازثبت کردنش صرف نظرکنم!

۵ ۱۱

باصدهزارمردم...

/ بازدید : ۱۴۸
فهمیدم آدم تنهاست، خیلی تنهاست، خیلی تنهاتر از اونچه که فکر میکنه، حتی اگردورش هزارتا آدم باشه، هزارنفرکه دوسش داشته باشن، هزارنفرکه دوسش نداشته باشن، بازهم تنهاست، خیلی تنهاست.
 
+این را به تاریخ بیست و پنج شهریور هزار و سیصد و نود و شش در دفتر روزانه ام نوشته ام. روزهایی که درجشنواره حرکت بودم و با شدت شلوغی و حضور آدم ها احساس تنهایی می کردم. همان چند روزی که پایان خوشی هم نداشت، و هنوز از فکرکردن به آن روز غمگین می شوم.
۴ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان