آهسته و پیوسته

امید

/ بازدید : ۱۰۴

یک روزهم دردهایمان مثل برگهای درخت در پاییز فرومی ریزندو ما دوباره جوانه می زنیم‌.

۳ ۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان