قصه هایم برای تو...

همان گونه که وزنِ زندگی است

/ بازدید : ۶۰
محبوبم
مرا کم امّا همیشه دوست بدار.
|کریستوفر مارلو|
۱۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان