قصه هایم برای تو...

نگاه داشتن خاطرات ازفراموشی

/ بازدید : ۴۰
امروزوقتی آخرکتاب"رساله درباره نادرفارابی"ازمصطفی مستوررانگاه کردم، دیدم که این جمله رانوشته ام:
"کاش می شددنیا راهِ فراری یاایستگاهی برای پیاده شدن داشت"
ازآن موقع دارم فکرمی کنم که به چه چیزی فکرمی کردم که این جمله رانوشته ام؟
۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان