قصه هایم برای تو...

نشانی نور

/ بازدید : ۴۵

محبوبم! شماماورای آینه ای.

سایه ی شمادرتاریکی وظلمات برسرِمن مستدام است.


+دست بردن زیرلباسِ سیب_محمدصالح علاء

۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان