قصه هایم برای تو...

بی خبران حیرانند

/ بازدید : ۵۵

مَگَرَم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ورنه مستوری ومستی همه کس نتوانند...

|حافظ|

۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان