قصه هایم برای تو...

گفت وگو

/ بازدید : ۳۳

میگه: محافظ گوشیت شکسته، نمیخوای عوضش کنی؟

میگم:دلمم شکسته، اونوچیکارکنم؟ میتونم برم عوضش کنم؟

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان