قصه هایم برای تو...

سبزتویی

/ بازدید : ۴۰
روزی برایت می گویم:
سبزتویی
که سبزمی خواهمت.
سبزِ بادوسبزِشاخه ها

+لورکا
۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان